Velkommen til

Tisvildeleje Camping, Nordsjællands Riviera

Reglement for fastliggere

 

Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.

 

Campingvogne skal være indregistreret, originale farver og lejemålet gælder kun for husstanden og de i aftalen anmeldte personer.

Lejeren har pligt til, at alle gæster anmelder og afregner sit dagsbesøg eller overnatning i receptionens åbningstid. Som sæsongæst, så har man besøg af husstanden og børnebørn under 12 år gratis – andre gæster afregner i receptionen.

Lejeren er ansvarlig for, at campingpladsens reglement og anvisninger overholdes og gæster informeres. - Der skal være ro i tidsrummet 23.00 – 07.00, hvor bommen er lukket – ind eller udkørsel er derfor ikke muligt.

Der er max 1 bil tilladt pr. plads, ellers benyttes den offentlige plads udenfor, som også fungerer som gæste parkering. Der parkeres ikke på andres pladser og lejers håndværkerbiler parkeres primært på området udenfor pladsen. –

Det er af yderste nødvendighed, at campingvognene placeres korrekt fra sæsonstart. 3m brandzonen skal overholdes !! Der må ikke forefindes campingudstyr i brandzonen – det er kun tilladt, at parkere bilen i brandzonen.

Der må ikke graves huller eller kanaler i græsset, opsættes hegn, læskærme eller flagstænger, elforsyninger af permanent karakter – ingen synlige solceller tillades, hverken løs eller fastmonteret på campingvognen. - Kun 1 campingenhed pr. plads.

Der skal opstilles sædvanlige fortelte/markiser (monteret i skinnen på vognen) og der må ikke være synlig teltbund. Med teltbund menes at ingen form for brædder, plader, Ground-cover, fibertex, presseninger m.m må kun stikke 10 cm udenfor forteltet.

Der må ikke anvendes elektrisk belysning udvendigt på teltet eller campingvognen, med mindre der er fastmonteret standard. Bruges pladsen under campingvognen til opbevaring af effekter, skal ”skørter” af teltdug/plast monteres.

Der må ikke opstilles blomsterkummer, elforsyninger eller lign. i græsset. Lejeren skal sørge for, at der er ryddeligt og renholdt på det anviste område, og der til stadighed altid er slået græs – herunder også kanterne langs teltet. På ubeboede dage, så skal læsejl rulles op og pladsen skal være helt ryddet for bordbænke havemøbler, parasoller, flag, sollamper, blomster, pyntegenstande og lignende, som evt. kan anbringes i forteltet eller bag vognen.

Hundehegn kun tilladt i lavt sort/grønt trådhegn og kun forud på eget telt, her max 2 meter. Det er ikke tilladt, at opsætte hundehegn ud over siderne på forteltet. - Campingvogn og fortelt skal stormsikres med standard campingudstyr og der anvendes ikke reb, transport eller spændebånd. - Campingvognen skal hele sæsonen eller den lejede periode, fremtræde ren og vedligeholdt, samt uden beboelsesmæssig karakter.

Der må klippes i bredden af pladsens beplantningen og kun studses i højden – afklippet grene skal køres på container plads i helsingen.

Der skal anvendes godkendte elkabler, uden samlinger, med jord. Kablerne skal placeres oppe i beplantningsbælterne, fri af gang og kørearealerne. Evt. beskadigelse af elkabler på jorden under græsslåning, hæfter campingpladsen ikke for.

Strømsvigt herunder afbrydelse af H.F.I. relæ og fejl på el anlæg kan udlejer ikke drages til ansvar for – køleskabe frarådes derfor i drift, når man ikke er på campingpladsen, da der kan ske afbrydelser foranlediget af vejret og brugernes kabler.

Lejer er forpligtiget til, at sikre, at campingvognens gasanlæg hvert andet år testes af et autoriseret værksted og gastesten skal opbevares i campingvognen, så den kan fremvises ved forespørgsel.

Spildevandstanke skal være lukkede og benyttes under alle afløb fra campingvognen – der må kun tømmes i kloakkerne. –

Hunden skal, uden undtagelse, altid færdes i kort snor og kun luftes udenfor campingpladsen – ingen hunderacer af muskel/kamp hunde og ingen hunde må ikke efterlades alene. Evt. hundegøen skal begrænses og ved påtale, så skal man løse situationen.

Kørsel bør begrænses til minimalt og hastigheden skal altid være sammenlignelig med første gear – ca. 10 km.t - Det er under ingen omstændigheder tilladt, at parkere i området foran bommen, vendepladsen eller vejene på campingpladsen .

Planlagte forsamlinger, arrangementer, langborde eller lignende festligheder med + 10 personer skal aftales med receptionen, som til enhver tid, kan henvise forsamlingen til et andet område eller uden nærmere opløse en ikke planlagt forsamling .

Ophold i/på swimmingpoolens område er under eget ansvar og forældre skal altid holde opsyn med egne børn under 12 år .

Rettigheder til markedsføring med situationsbilleder fra campingpladsens miljø/personer, vil altid tilfalde campingpladsen.

Ved overtrædelse af campingpladsens reglement eller anvisninger fra lejrchefen vejledning, anses lejemålet for misligholdt og lejeren kan bortvises fra pladsen uden forbehold.

Afbrydes lejemålet i perioden refunderes beløbet desværre ikke.

Campingpladsen kan til enhver tid opsige en reservation eller påbegyndt sæsonplads.

Ved lejemålets ophør skal arealet være ryddet, fliser, brædder og lign. skal være fjernet og evt. huller være jævnet. Evt. fliser o. lign. skal tages med hjem, det er ikke tilladt at placere dem i det levende hegn og i tilfælde af manglende oprydning, så kan lejer afkræves nødvendig betaling.

Ved bestilling af sæsonplads, som træder i kraft ved betaling af depositum, så accepterer man campingpladsens rettigheder og regler, samt bekræfter, at rettigheder og reglerne er forståelige og accepteres.

 

 

Med venlig hilsen

Tisvildeleje Camping

Kontakt Information

Tisvildeleje Camping
Rågelejevej 37B
3210 Vejby

 

Telefon: 2489 3773 / 4035 3037
Email: info@tisvildelejecamping.dk

Sprog

Find os